Pemikiran Kritis dan Kreatif Melalui Pengajaran MPV

Pemikiran Kritis dan Kreatif Melalui Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Sunday, 11 December 2011

Tahap Berfikir oleh Ainon & Abdullah

Mengajar kemahiran berfikir bukanlah mengajar logik, tetapi mengajar daya persepsi.

Sehingga hari ini, apabila orang bercakap tentang cara berfikir, apaka yang dimaksudkan ialah cara berfikir secara logik, terutama logik Aristotle.

Logik bersifat nyata dan langsung, oleh itu dapat kita lihat. Logik terdiri daripada suatu set peraturan. Oleh itu, kesilapan logik terjadi apabila peraturan tidak dipatuhi.

Peraturan permainan bola ialah suatu jenis logik. Matematik ialah contoh logik yang terbaik, dalam erti kata lain, matematik ialah sistem logik yang sempurna.

No comments:

Post a Comment