Pemikiran Kritis dan Kreatif Melalui Pengajaran MPV

Pemikiran Kritis dan Kreatif Melalui Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Wednesday, 14 December 2011

Kemahiran Berfikir dan Tenaga Manusia

Malaysia dijangka menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Modenisasi dan perkembangan teknologi ,membawa bersamanya pelbagai cabaran yang memerlukan tenaga manusia yang cekap, cekal dan boleh berfikir aras tinggi. Sistem ekonomi yang sudah ditransformasikan telah mengubah corak dan pola dunia pekerjaan, Seseorang pekerja dijangka akan menukar jenis pekerjaan yang dilakukan sebanyak 5 hingga 8 kali dalam hayatnya disebabkan perubahan teknologin yang pesat di tempat kerja.
namun demikian tenaga pekerja harus dilengkapkan dengan kemahiran-kemahiran berfikir dan belajar yang membolehkan mereka mempelajari teknologi baru dengan mudah dan dalam masa yang amat singkat selaras dengan perubahan teknologi yang terlalu pantas.

Arah aliran ekonomi Malaysia menuju kepada perkembangan industri berteknologi tinggi dan ke arah negara berinovasi pada tahun 2012 memerlukan tenaga manusia yang berkemahiran tinggi serta berjiwa kental bagi menghadapi sebarang cabaran.

Antara kemahiran yang diperlukan ialah pengendalian maklumat, menyelesai masalah dnegan cekap, bekerjasama, berkomunikasi dengan baik, berfikir secara kritis dan kreatif ( Perkins, 1986)

No comments:

Post a Comment