Pemikiran Kritis dan Kreatif Melalui Pengajaran MPV

Pemikiran Kritis dan Kreatif Melalui Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Thursday, 15 December 2011

Guru Kemahiran Berfikir

Guru yang mengajar kemahiran berfikir tidak dapat mengawal setiap
faktor dan proses perkembangan pelajar dalam kemahiran itu.
Selain daripada guru, faktor-faktor yang memepengaruhi proses

perkembangan kemahiran pelajar termasuk:

* Diri pelajar itu sendiri


* Kurikulum kemahiran berfikir yang digunakan

*Peraturan yang digunakan di sekolah

*Perubahan baru pada teknik mengajar yang digunakan oleh guru

*Perubahan baru pada teknik mengajar yang digunakan oleh guru

* Perubahan baru pada teknik belajar yang diperkenalkan kepada pelajar

* Prosedur yang digunakan untuk menilai keberkesanan kurikulum

No comments:

Post a Comment