Pemikiran Kritis dan Kreatif Melalui Pengajaran MPV

Pemikiran Kritis dan Kreatif Melalui Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Monday, 12 December 2011

Aplikasi Kemahiran Berfikir oleh Abdullah Hassan & Ainon

Kemahiran berfikir biasanya diajarkan sebagai aktiviti tambahan bagi pelar-pelajar yang pintar supaya menerima pendidikan yang lebih luas daripada kurikulum sekolah yang ada.

Guru-guru dan ibubapa memainkan peranan secara langsung atau tidak langsung mencipta keadaan-keadaan di mana mereka akan terdorong untuk berfikir secara divergen serta mengasah bakat inventif yang ada pada mereka.

Mereka digalakkan supaya mengemukakan pendapat secara terbuka dan dibiarkan cuba menyelesaikan pelbagai masalah dengan menggunakan pelbagai proses berfikir secara logikal dan kreatif

Di Malaysia ,pelajar-pelajar yang terpilih belajar di Maktab rendah Sains MARA sebagai contoh, belajar kurikulum berfikir dimana mereke diberikan silibus CoRT Dr Edward de Bono. Sesetengah sekolah menubuhkan pelbagai kelab dan perstauan yang mengadakan pelbagai aktiviti supaya pelajar-pelajar yang pintar mendapat peluang mengasah kemahiran berfikir terutama kemahiran kreatif

No comments:

Post a Comment